Aanvragen los exemplaar

Losse exemplaren van 'De Jachthond' zijn verkrijgbaar via de uitgeverij en bij de volgende winkels en webshops :
Hemker & Bekking (winkels en webshop)
Hunter en Co (webshop)

Hoe kunt u een los exemplaar via de uitgeverij aanvragen ?
- Door het invullen van onderstaand formulier en het daarna zelfstandig overmaken van € 7,95 (België € 10,50) per exemplaar op NL32 INGB 0007235159 o.v.v. 'los exemplaar'.
Rekening op naam van Topaaz Consultancy, Kamplaan 2, 9462 TS te Gasselte, Nederland.