Aanvragen los exemplaar

Losse exemplaren van 'De Jachthond' kunt u online aanvragen. Na betaling worden deze toegezonden. Vermelde prijzen zijn incl. verzendkosten.

Hoe kunt u een los exemplaar verkrijgen ?
- Door het invullen van onderstaand formulier en het daarna zelfstandig overmaken van € 12,95 (België € 13,95) per exemplaar
op NL32 INGB 0007 2351 59 t.n.v. Uitgeverij Topaaz en o.v.v. 'los exemplaar'.


Let op! Editie 2020-6 en 2021-6 zijn helaas uitverkocht!