Aanvragen abonnement

Hoe wordt u abonnee binnen Nederland ?
U heeft 2 keuzes :
1. Door het zelfstandig overmaken van € 32,50 op NL32 INGB 0007235159 op naam van Topaaz Consultancy te Gasselte.
Vul s.v.p. uw gegevens onderstaand in.

2. On-line aanvraag acceptgiro € 34,50.
Vul s.v.p. uw gegevens onderstaand in. U krijgt vervolgens een acceptgiro toegezonden.
N.B. Meerkosten: € 2,00, totaal € 34,50.
Toezending acceptgiro alleen mogelijk binnen Nederland !