Aanvragen abonnement

Hoe wordt u abonnee binnen Nederland ?
U heeft 2 keuzes :
1. Door het zelfstandig overmaken van € 34,95 op NL32 INGB 0007 2351 59 op naam van Topaaz Consultancy te Gasselte.
Vul s.v.p. uw gegevens onderstaand in.

2. On-line aanvraag acceptgiro € 36,95.
Vul s.v.p. uw gegevens onderstaand in. U krijgt vervolgens een acceptgiro toegezonden.
N.B. Meerkosten: € 2,00, totaal € 36,95.
Toezending acceptgiro alleen mogelijk binnen Nederland !

LET OP: EDITIE 2020-6 IS HELAAS UITVERKOCHT