Aanvragen abonnement

Hoe wordt u abonnee binnen Nederland ?
U heeft 2 keuzes :
1. Door het zelfstandig overmaken van € 29,50 op NL32 INGB 0007235159 op naam van Topaaz Consultancy te Gasselte.
Vul s.v.p. uw gegevens onderstaand in.

2. On-line aanvraag acceptgiro € 31,00.
Vul s.v.p. uw gegevens onderstaand in. U krijgt vervolgens een acceptgiro toegezonden.
N.B. Meerkosten: € 1,50, totaal € 31,00.
Toezending acceptgiro alleen mogelijk binnen Nederland !